ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA (BAY) หรือ Bank of Ayudhya (Krungsri Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของธนาคารคือการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ และยังมีธุรกิจค้าปลีกที่ให้บริการด้านการธนาคารและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน เป็นอีกหนึ่งธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานเป็นจำนวนมาก 

ข้อมูล ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้า 

ได้แก่…บัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อการขาย การเช่าซื้อและลีสซิ่ง การบริหารความมั่งคั่งและผลิตภัณฑ์ประกันธนาคาร และยังให้บริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าสถาบัน รวมถึงองค์กร ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วยสินเชื่อที่หลากหลายตั้งแต่เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น การจัดการเงินสด การเงินการค้า การธนาคารธุรกรรม บริการให้คำปรึกษา และผลิตภัณฑ์คลังและตลาดเงิน 

รายละเอียดกิจกรรมในปี 2020 – 2022  

  • สัญญา/ข้อตกลงปี 2565 ในเดือนกันยายน ทางบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต ธนาคารหัตถา และ Techo Startup Center ได้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดและขับเคลื่อนการเติบโตของสตาร์ทอัพกัมพูชา สู่มาตรฐานสากล 
  • สัญญา/ข้อตกลงปี 2565 ในเดือนสิงหาคม ทางบริษัทร่วมมือกับ ShopeeFood และ Etran Company Limited (ETRAN) เพื่อเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับผู้ขับขี่ ShopeeFood ที่ลงทะเบียนเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่น ETRAN Myra 
  • สัญญา/ข้อตกลงปี 2022 ในเดือนสิงหาคม ทางบริษัทร่วมมือกับแบล็คร็อค เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้น 

ข้อมูล ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ภาพรวมบริษัท 

  • ขนาดองค์กร : พนักงาน 2,000-5,000 คน 
  • ประเภทธุรกิจ : การธนาคารและการเงิน 
  • ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร 
  • เว็บไซต์ : www.krungsri.com 
  • ก่อตั้งเมื่อ : 1945 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (กรุงศรี) เปิดทำการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 หลังจากนั้นก็ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2520 ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้มุ่งเน้นมองหาบุคคลที่มีความสามารถ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเติบโต และคนเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นช่องทางสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า ซึ่งมาพร้อมกับนโยบาย Krungsri PRIDE – People, Right System, Integrity, Development and Engaged Culture เป็นความคิดริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2556 กรุงศรีมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำและองค์กรพัฒนาบุคลากรระดับประเทศและระดับโลก เช่น…สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (ศศินทร์) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ที่ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 39 หลักสูตร สำหรับผู้บริหารมากกว่า 1,200 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบบอย่างที่สามารถจูงใจเพื่อนร่วมงานและทีมงานของตนให้ส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก