ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA (BAY) หรือ Bank of Ayudhya (Krungsri Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของธนาคารคือการธนาคารพาณิชย์…